ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
424/18  ถนนกาญจนวนิชย์  ตำบลคอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-201628  โทรสาร 074-201629  
อีเมล์   admission@psuwit.ac.th