ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่  : 424/18  ถนนปุณกัณฑ์  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

โทร :  074-201628 , โทรสาร  074-201629 

มือถือ  082-4285454

E - mail  :   admission@psuwit.ac.th