สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
 

 

  1.              

       6.กำหนดการดำเนินการ

กรณียื่นแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบ Google from

  กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

การสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสอบได้ที่ www.psuwit.ac.th สามารถยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน

1-30 .. 66

ติดต่อสอบถามได้ที่ทาง

074-201628, 082-4285454,
089-4665148

 

หมดเขตชำระเงินค่าสมัครสอบ

30 .. 66

 

ประกาศผลสอบ

17 .. 66

www.psuwit.ac.th

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

18-31 .. 66

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดำเนินการ

www.psuwit.ac.th

          สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบ admission.psuwit.ac.th

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
ปีการศึกษา 2567  ทางอินเทอร์เน็ต 

1 .. -  15 .. 66

 

สมัครทาง  www.psuwit.ac.th

 

หมดเขตชำระเงิน

16 .. 66

สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงิน
เพื่อนำเข้าบัญชี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02100-7 หรือ

ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้ง / ATMประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ

1  .. 66

ทาง   www.psuwit.ac.th 
หรือ    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และทดสอบความรู้ ป.5

16 .. 66

สนามสอบโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

และทดสอบความรู้ ม.2

17 .. 66

ประกาศผลสอบสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

ประกาศผลทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2

27 .. 66

15 ม.ค. 67

ทาง  www.psuwit.ac.th 
และ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
(ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง)

28 .. 66 – 7 .. 67

Download   เอกสารผ่านเว็บไซต์

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตัวจริง

 

.. 67

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือรูปแบบออนไลน์

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์

(โรงเรียนเรียกสำรอง)

9– 14 .. 67

Download  เอกสารผ่านเว็บไซต์

เฉพาะผู้ที่ได้รับการเรียกจากโรงเรียน 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ สำรอง

14 .. 67

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่

23 มี.. 67

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

7. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

 7.1 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบได้คะแนนลำดับ 1 – 5 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

7.2 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบได้คะแนนลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
          เมื่อเข้าเรียน มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีละ 58,000 บาท  และสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุน  ค่าหอพัก จนจบการศึกษา โดยในระหว่างเรียนต้องรักษาระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00