ข่าวประกาศ

ตารางสอบ
09.00 - 12.00 น. วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ 13.30 - 16.30 น. ภาษาไทย, อังกฤษ, ความรู้ทั่วไป