ข่าวประกาศ

การตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มบุตร น้อง หลานบุคลากร
สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ส่งห้องธุรการเฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ,ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566