ข่าวประกาศ

อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสอบ
อีเมล์ที่ใช้ เป็นปัจจุบัน สามารถรับข้อมูลข่าวสาร จากทางโรงเรียนได้ เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ระบบ จะส่งข้อมูลการสมัคร ไปทีอีเมล์ที่แจ้งไว้