ข่าวประกาศ

การสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์
สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง หากขณะกรอกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จนไปถึงขั้นตอนสุดท้าย และระบบตัดไป ลองสมัครใหม่ หากระบบแจ้งว่าหมายเลขบัตรประชาชนถูกใช้ไปแล้ว ให้ปดูที่อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ หากยังไม่ได้รับข้อความใดๆ ให้ติดต่อทางโรงเรียนนะค่ะ admission@psuwit.ac.th