ข่าวประกาศ

การเลือกกลุ่มสมัครสอบ
กลุ่มสมัคร มี 4 กลุ่ม ทดสอบความรู้ (สำปรับ นร.ป.5 และ ม.2) กลุ่มสอบคัดเลือก กลุ่มบุตรน้องหลาน ทั่วไป และอุปการคุณ (รายละเอียดหน้าแรกของประกาศรับสมัคร ศึกษาให้ละเอียด เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ต้องติดต่อ โรงเรียน) ไม่สามารถสมัครใหม่ได้ เนื่องจากหมายเลขบัตรประชาชนได้ใช้สมัครไปแล้ว