ข่าวประกาศ

การแจ้งสถานะการชำระเงิน
เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะแจ้งสถานะการชำระเงินภายใน 3 วันการ (หลังจากชำระแล้ว) หากล่วงเลยระยะเวลาแล้ว ยังไม่แจ้งสถานะว่า "ชำระเงินแล้ว" ให้ส่งเอกสารการชำระเงิน ไปที่ onuma@psuwit.ac.th