ประกาศรหัสประจำตัวและสถานที่สอบ วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา  18:00 น.


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา  2566


1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2565 (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)