ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ   สถานที่สอบ 


และรับทราบแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ