ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ


ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 15 พ.ย.62

                                 แนะนำขั้นตอนสมัคร